NÁSTROJE CZ, s.r.o. - vrták, drill, bohrer (https://www.nastrojecz.cz/sk/)

Novinky

Informácie o aktualizáciách cenníkov a zmenách v expedícii

Informácie o aktualizáciách cenníkov a zmenách v expedícii

Nový člen rodiny - vrták CZ005

Dá sa ešte niečo zmeniť na geometriu špirálových vrtákov z rýchlorezných ocelí? Pevne verím, že nasledujúci príspevok vám odpovie na túto otázku.

Testy vrtákov s novou geometriou

Firma NÁSTROJE CZ, s.r.o., nadviazala v roku 2007 odbornú spoluprácu s Vysokým technickým učením v Brne, konkrétne s ústavom strojárskej technológie na Fakulte strojárskej technológie, kde boli podrobené dlhodobému testovaniu jej nové vrtáky CZ002.

Brúsne kotúče CerMax

Najvýkonnejšie kotúče CerMax s keramickým zrnom poslednej generácie poskytujúce podstatne vyšší výkon.

Osvedčenie - Český výrobok

Firma NÁSTROJE CZ, s.r.o. je od roku 2006 vlastníkom ochrannej známky Český výrobok.

Osvedčenie - Úžitkový vzor

Firma NÁSTROJE CZ, s.r.o. je vlastníkom osvedčenia o úžitkovom vzore na svoj upínací prípravok.