NÁSTROJE CZ, s.r.o. - vrták, drill, bohrer (https://www.nastrojecz.cz/)

Spolufinancování EU

 

Dostupné kapacity technologií pro účely Výzkumu a Vývoje

 

Naše společnost nabízí kapacity technologií, které byly pořízeny v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název projektu: Rozšíření možností VaV aktivit NÁSTROJE CZ, s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023614

- Měřící zařízení pomBasic

- SW a HW pro řízený skladovací systém

- Regálové systémy

- SW a HW

V rámci této nabídky není možné využít kapacity pro běžnou výrobu.

Cena je stanovena individuálně na základě kalkulace konkrétního zařízení.

V případě zájmu o využití této nabídky nás kontaktujte.